Skip to main content
Polityka Prywatności Franko Travel

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
W związku z wejściem w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) informujemy o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:
Administratorem Państwa danych jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE FRANPOL,  BIURO PODRÓŻY  FRANKOTRAVEL z siedzibą w Hucie Podłysicy 70, 26-004 Bieliny.
Przechowujemy i przetwarzamy następujące dane:
1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej imprezę turystyczną lub przewóz osób oraz adres mailowy i telefon.
2. dane firmy zamawiającej imprezę turystyczną, przewóz osób w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adresy e-mail oraz telefony.
3. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia wszystkich uczestników biorących udział w imprezie turystycznej

Podstawą prawną przetwarzania ww. podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. Dane, które uzyskujemy od Państwa są niezbędne do zorganizowania imprezy turystycznej.
Pozyskane dane są potrzebne do sporządzenia poprawnej umowy organizacji imprezy turystycznej określane przez Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz akty wykonawcze opublikowane w Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 oraz sporządzenia umowy na przewóz osób
Imiona, nazwiska oraz daty urodzenia, adres zamieszkania uczestników wycieczek są dla nas niezbędne do zawarcia ubezpieczenia na czas realizacji wycieczki turystycznej
Dane Państwa nie będą przetwarzane w celach marketingowych.

Biuro Podróży FRANKOTRAVEL
Huta Podłysica 70
26-004 Bieliny
+48 606 789 769
www.frankotravel.pl